கண்கள் விழிக்கும் நிலை வந்தால்...

3 years 12 weeks ago                       747 views(0 today)

Worked for this? Login or Register to join your team, its FREE!

உன்னை நினைத்து என்னை மறந்து அந்த வானில் பறந்து
ஆகாய மேகத்திலே நான் எழுதிய கவிதை
எழுதிய கவிதை உன் பெயர் எழுதாத கவிதை உன் உயிர்
நீ வானவில்தான் ஆனால் வளைந்தது நான் தானே
நீ மேகமூட்டம் உன் மழைத்துளி தேன் தானே

இரவிலே கனவிலே உன்னைக் கண்ட நேரத்தில்
உறக்கத்தில் சிரிக்கிறேன் இதழின் ஓரத்தில்
உடலிலே உயிரிலே எங்கும் உந்தன் ஞாபகம்
ஞாபகம் முழுவதும் உந்தன் பூமுகம்
அன்பே அழகியே...என் அன்புள்ள ஆருயிர் காதலியே
பள்ளி பருவத்தில்...என் மனதுக்குள் வந்த தேவதையே
மாதம் தேதி நான் மறந்தேன்
உன்னைப் பார்த்த நாள் தவிர‌

நித்தமும் நினைவிலே உன்னைப் பற்றி யோசனை
நீ சென்ற வீதியெல்லாம் பூக்கள் வாசனை
பேருந்து நிலயத்தில் நீ சென்ற நேரமே
உன் பெயர் வந்திடும் நிலயமாகுமே
காலை நேரமே...என் கனவில் அடிக்கடி வருவதினால்
கண்கள் மூடியே... நான் இருக்கின்ற வரத்திற்கு தவம் செய்வேன்
கண்கள் விழிக்கும் நிலை வந்தால்
காண நேரில் வந்திடுவேன்

Type: 
Poem / Lyrics
Copyrights: 
All rights reserved (Nobody can use)
TEAM

Writer
X
Loading